Menü
Sepetim

KVKK SENETLİ SATIŞ İSTENEN BİLGİLER| Evshop Online Alışveriş

SIRA VERİ SENETLİ SATIŞTA İSTENEBİLİR SENETLİ SATIŞTA İSTENEMEZ KARTLI SATIŞTA İSTENEBİLİR KARTLI SATIŞTA İSTENEMEZ SEBEP
1 TC NO BİLGİSİ X X Bir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının kimliğinin tam olarak belirli olması gerekir. İşbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin TC Kimlik Numarasının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur. Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
2 AD-SOYAD (Kefil ve Borçlu) X X Bir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının kimliğinin tam olarak belirli olması gerekir. İşbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur. Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
3 İLETİŞİM BİLGİLERİ (Kefil ve Borçlu) X X Bir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının iletişim bilgilerinin tam olarak belirli olması gerekir. İşbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur.  Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
4 ADRES(Kefil ve Borçlu) X X Bir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının adresinin tam olarak belirli olması gerekir ki işbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur.  Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
5 İŞ BİLGİLERİ (Kefil ve Borçlu) X X Kişinin ödeme gücünün tespiti için işbu bilginin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu veriler istenebilir.
6 AYLIK GELİR (Kefil ve Borçlu) X X Kişinin ödeme gücünün tespiti için işbu bilginin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu veriler istenebilir.
7 ÖDEME YÖNTEMİ X X Bir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının ödeme yöntemi ve vade zamanının tam olarak belirli olması gerekir işbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur.
8 DOĞUM TARİHİ  X X Elden senetle yapılacak sözleşmelerde Türk Medeni Kanunu md. 16' da  ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. İşbu sebeple elden yapılacak ödeme için kişinin yaşının tespiti zorunludur. Fakat kredi kartı ile yapılan ödemede kartın üzeerinde kendi adının yazdığı durumlarda şahıs  zaten 18 yaşını geçtiği kabul edildiği için doğum tarihinin öğrenilmesi zorunlu değildir.
9 KİMLİK FOTOKOPİSİ X X Bir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının kimliğinin tam olarak belirli olması gerekir işbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur.
10 TAPU BELGESİ ÖRNEĞİ X X Senetle satış yapılan belli bir meblağın üzerindeki alışverişler için ödeme gücünün tespitine yarar bir bilgi alınması gerekmektedir. Bu sebeple alınacak bu bilgi malın teslimine yarar garanti almak amacıyla işbu veri istenebilmektedir.
11 MEDENİ DURUM X X Senetle satış yapılan belli bir meblağın üzerindeki alışverişler için ödeme gücünün tespitine yarar bir bilgi alınması gerekmektedir. Bu sebeple alınacak bu bilgi malın teslimine yarar garanti almak amacıyla işbu veri istenebilmektedir.
12 EVDE YAŞAYAN SAYISI/Çocuk Sayısı X X Evde kaç kişinin yaşağıdı bilgisi satış sözleşmesiyle doğrudan bağlantısı olmayan bir bilgi olduğundan tüketiciden istenmemesi gerekir.
13 EŞE AİT İŞ BİLGİLERİ
(Eşin rızası alınarak)

(Eşin rızası yoksa)
X Malı satın alan kişinin çalışmadığı durumlarda, kişinin eşinin rızası olmak kaydıyla eşe ait çalışma bilgileri talep edilebilir. Ödeme gücünün tespiti için alınacak bu bilgiden kişinin eşinin haberdar olması gerekmektedir.
14 İCRA DOSYALARI/MAAŞ HACZİ X X Kişinin adli sicil kaydı ve icra dosya bilgisi kişinin özel nitelikli kişisel verisi olduğundan açık rıza almaksızın bu bilginin alınması hukuka aykırıdır. Bu sebeple Webte bu bilginin kesinlikle açık rızasız bir şekilde istenmemesi gerekir.
15 SSK/SGK/BAĞKUR BİLGİSİ X X Kişinin ödeme gücünün tespiti için işbu bilginin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu veriler istenebilir.
16 TAŞINMAZ BİLGİSİ X X Alıcı ve satıcı arasındaki ilişkide, malın teslim borcu satıcıdayken malın bedelini ödeme borcu alıcıdadır. İşbu sebeple KVKK uyarınca alım-satım ilişkisinde alınan verilere ilişkin olarak kanundan kaynaklanan yahut satıcının meşru menfaatleri açısından doğrudan amaç kapsamındaki veriler alıcıdan istenebilir. İşbu bilgi mal teslimi sonrası satıcıyı alacağına kavuşturan bir bilgi olduğundan bu bilginin istenmesi hukuka uygundur.
17 ARAÇ BİLGİSİ X X Alıcı ve satıcı arasındaki ilişkide, malın teslim borcu satıcıdayken malın bedelini ödeme borcu alıcıdadır. İşbu sebeple KVKK uyarınca alım-satım ilişkisinde alınan verilere ilişkin olarak kanundan kaynaklanan yahut satıcının meşru menfaatleri açısından doğrudan amaç kapsamındaki veriler alıcıdan istenebilir. İşbu bilgi mal teslimi sonrası satıcıyı alacağına kavuşturan bir bilgi olduğundan bu bilginin istenmesi hukuka uygundur.
18 İKAMETGAH ADRESİNDE OTURMA SÜRESİ X X Elden senetle yapılan taksitki sözleşmelerde güven oldukça önemlidir. İşbu sebeple alıcının oturduğu çevrede tanınan ve güvenilen bir kişi olması satıcının meşru menfaatindendir.
Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini iyileştirmek için tanımlama bilgileri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Çerez Politikası .