Menü
Your Cart

KVKK SENETLİ SATIŞ İSTENEN BİLGİLER

SIRAVERİSENETLİ SATIŞTA İSTENEBİLİRSENETLİ SATIŞTA İSTENEMEZKARTLI SATIŞTA İSTENEBİLİRKARTLI SATIŞTA İSTENEMEZSEBEP
1TC NO BİLGİSİXXBir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının kimliğinin tam olarak belirli olması gerekir. İşbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin TC Kimlik Numarasının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur. Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
2AD-SOYAD (Kefil ve Borçlu)XXBir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının kimliğinin tam olarak belirli olması gerekir. İşbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur. Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
3İLETİŞİM BİLGİLERİ (Kefil ve Borçlu)XXBir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının iletişim bilgilerinin tam olarak belirli olması gerekir. İşbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur.  Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
4ADRES(Kefil ve Borçlu)XXBir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının adresinin tam olarak belirli olması gerekir ki işbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur.  Zorunlu unsurların tarafınızca alınıp muhafaza edilmesi gerekmektedir.
5İŞ BİLGİLERİ (Kefil ve Borçlu)XXKişinin ödeme gücünün tespiti için işbu bilginin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu veriler istenebilir.
6AYLIK GELİR (Kefil ve Borçlu)XXKişinin ödeme gücünün tespiti için işbu bilginin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu veriler istenebilir.
7ÖDEME YÖNTEMİXXBir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının ödeme yöntemi ve vade zamanının tam olarak belirli olması gerekir işbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur. Ayrıca TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK md. 6'ya göre bu veriler zorunlu unsurdur.
8DOĞUM TARİHİ XXElden senetle yapılacak sözleşmelerde Türk Medeni Kanunu md. 16' da  ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. İşbu sebeple elden yapılacak ödeme için kişinin yaşının tespiti zorunludur. Fakat kredi kartı ile yapılan ödemede kartın üzeerinde kendi adının yazdığı durumlarda şahıs  zaten 18 yaşını geçtiği kabul edildiği için doğum tarihinin öğrenilmesi zorunlu değildir.
9KİMLİK FOTOKOPİSİXXBir satış sözleşmesinin esaslı unsurları arasında sözleşme taraflarının kimliğinin tam olarak belirli olması gerekir işbu sebeple sözleşme tarafı alıcı ve kefilin adı-soyadının alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereğince zorunludur.
10TAPU BELGESİ ÖRNEĞİXXSenetle satış yapılan belli bir meblağın üzerindeki alışverişler için ödeme gücünün tespitine yarar bir bilgi alınması gerekmektedir. Bu sebeple alınacak bu bilgi malın teslimine yarar garanti almak amacıyla işbu veri istenebilmektedir.
11MEDENİ DURUMXXSenetle satış yapılan belli bir meblağın üzerindeki alışverişler için ödeme gücünün tespitine yarar bir bilgi alınması gerekmektedir. Bu sebeple alınacak bu bilgi malın teslimine yarar garanti almak amacıyla işbu veri istenebilmektedir.
12EVDE YAŞAYAN SAYISI/Çocuk SayısıXXEvde kaç kişinin yaşağıdı bilgisi satış sözleşmesiyle doğrudan bağlantısı olmayan bir bilgi olduğundan tüketiciden istenmemesi gerekir.
13EŞE AİT İŞ BİLGİLERİ
(Eşin rızası alınarak)

(Eşin rızası yoksa)
XMalı satın alan kişinin çalışmadığı durumlarda, kişinin eşinin rızası olmak kaydıyla eşe ait çalışma bilgileri talep edilebilir. Ödeme gücünün tespiti için alınacak bu bilgiden kişinin eşinin haberdar olması gerekmektedir.
14İCRA DOSYALARI/MAAŞ HACZİXXKişinin adli sicil kaydı ve icra dosya bilgisi kişinin özel nitelikli kişisel verisi olduğundan açık rıza almaksızın bu bilginin alınması hukuka aykırıdır. Bu sebeple Webte bu bilginin kesinlikle açık rızasız bir şekilde istenmemesi gerekir.
15SSK/SGK/BAĞKUR BİLGİSİXXKişinin ödeme gücünün tespiti için işbu bilginin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu veriler istenebilir.
16TAŞINMAZ BİLGİSİXXAlıcı ve satıcı arasındaki ilişkide, malın teslim borcu satıcıdayken malın bedelini ödeme borcu alıcıdadır. İşbu sebeple KVKK uyarınca alım-satım ilişkisinde alınan verilere ilişkin olarak kanundan kaynaklanan yahut satıcının meşru menfaatleri açısından doğrudan amaç kapsamındaki veriler alıcıdan istenebilir. İşbu bilgi mal teslimi sonrası satıcıyı alacağına kavuşturan bir bilgi olduğundan bu bilginin istenmesi hukuka uygundur.
17ARAÇ BİLGİSİXXAlıcı ve satıcı arasındaki ilişkide, malın teslim borcu satıcıdayken malın bedelini ödeme borcu alıcıdadır. İşbu sebeple KVKK uyarınca alım-satım ilişkisinde alınan verilere ilişkin olarak kanundan kaynaklanan yahut satıcının meşru menfaatleri açısından doğrudan amaç kapsamındaki veriler alıcıdan istenebilir. İşbu bilgi mal teslimi sonrası satıcıyı alacağına kavuşturan bir bilgi olduğundan bu bilginin istenmesi hukuka uygundur.
18İKAMETGAH ADRESİNDE OTURMA SÜRESİXXElden senetle yapılan taksitki sözleşmelerde güven oldukça önemlidir. İşbu sebeple alıcının oturduğu çevrede tanınan ve güvenilen bir kişi olması satıcının meşru menfaatindendir.
Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini iyileştirmek için tanımlama bilgileri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Çerez Politikası .